באור

משתפים בפנימיות התורה

אודות

אתר 'באור' נוסד בשנת תשפ"ב ביוזמת ישיבת 'שערי רחמים' בירושלים ע"ש הרה"ג רחמים נאהורי זצ"ל.

האתר נועד ליצור פלטפורמה מרכזית לנושא לימוד התורה בעומק.

במשך 1900 שנות גלות, עם ישראל ברובו התעסק בעיקר בצד ההלכתי, כדברי הגמרא, "מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד", נכתבו עשרות אלפי ספרים בפירושים שונים העוסקים בעיקר בהבנת הסוגיות וההלכות, אבל כל הצד העמוק של התורה, רבדי הדרש, רמז וסוד של הסוגיות\מדרשים נזנח.

בחזרתינו לארץ, הצד העמוק של תורה שבכתב אבל בעיקר שבעל פה דורש ביאור והעמקה, אגדות חז"ל אבל גם סוגיות הלכתיות, רומזות לדברים עמוקים ביותר, מעבר לרובד הפשט הידוע ונלמד גם כך.

מעבר לכך, היכולת של כל איש\ה ישראל לראות את הדברים בצורה ייחודית, היא יכולת שמתבטאת באתר, בו כל אחד\ת יכול לכתוב את ביאורו בעניין שהוא לומד, על פי נשמתו.

כך בשיתוף כל עם ישראל, ניצור ב"ה אתר מרכזי שבו ירוכזו כל ביאורי העומק, מהראשונים עד אנשי זמננו.

אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בתכנית האדירה הזו, בבחינת 'לכשיפוצו מעיינותך חוצה', אזי על ידי גילוי סודות התורה, מתוך כלל ישראל, נקרב יחד את גאולת ישראל.