באור

משתפים בפנימיות התורה

רב אשי אוקי אשלשה מלכים אמר למחר נפתח בחברין אתא מנשה איתחזי ליה בחלמיה אמר חברך וחבירי דאבוך קרית לןסנהדרין קג ב
לפי תקופה