באור

משתפים בפנימיות התורה

אָמַר רַב יְהוּדָה: הַאי מַאן דְּנָפֵיק בְּיוֹמֵי נִיסָן וְחָזֵי אִילָנֵי דְּקָא מְלַבְלְבִי, אוֹמֵר: ״בָּרוּךְ שֶׁלֹּא חִיסֵּר בְּעוֹלָמוֹ כְּלוּם וּבָרָא בּוֹ בְּרִיּוֹת טוֹבוֹת וְאִילָנוֹת טוֹבוֹת לְהִתְנָאוֹת בָּהֶן בְּנֵי אָדָם״. אָמַר רַב זוּטְרָא בַּר טוֹבִיָּה אָמַר רַב: מִנַּיִן שֶׁמְּבָרְכִין עַל הָרֵיחַ? — שֶׁנֶּאֱמַר: ״כֹּל הַנְּשָׁמָה תְּהַלֵּל יָהּ״. אֵיזֶהוּ דָּבָר שֶׁהַנְּשָׁמָה נֶהֱנֵית מִמֶּנּוּ וְאֵין הַגּוּף נֶהֱנֶה מִמֶּנּוּ? — הֱוֵי אוֹמֵר: זֶה הָרֵיחַ.

ברכות מד ג

ביאור הפסוק מאת

חוני

כמות קריאות ביאור 84

נלקח מספר: שם משמואל

דבר שהנשמה נהנית ממנו

איתא בספרים שהקפות שבסוכות והו”ר הן דוגמת הקפת חומת יריחו, ונראה לפרש דהנה יריחו נקראת ע”ש הריח כדאיתא ברש”י, וריח הוא פנימית הדבר, וע”כ הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו כבש”ס ברכות (מ”ג:), כי הנשמה באשר היא פנימית אינה נהנית אלא מדבר פנימי, וע”כ הניחו דשנה של יריחו למי שיבנה בהמ”ק בחלקו, כי היא דוגמת מקום בהמ”ק נקודה הפנימית, וחומת יריחו היא קליפה קשה שאינה מנחת לבוא להפנימית, וע”כ נתקבצו באו ביריחו להלחם נגד ישראל כל שבע אומות כמבואר ביהושע (כ”ד י”א), כי להפנימית סובבים מכל צד, והקוצים הם סביב סביב להשושנה, וע”כ הקיפו את החומה כדי להפילה שבעה ימים, ובשביעי שבע פעמים לעומת קליפה הקשה שבחומה כפול שבעה מכל שבעה האומות: גודוגמא לזה הוא שמ”ע שהוא נקודה הפנימית מכל הימים שעברו ר”ה יוה”כ וסוכות, והוא קבלת עול מלכות שמים באמת ובלב תמים, וביחוד הכוונה להש”י בלי שום עירוב כוונה וזה תכלית הכל, וכ”ק זקיני זצללה”ה מקאצק הגיד כי יותר נח להגוף לקבל על עצמו כל מיני סיגופים שבעולם מלקבל על עצמו עול מלכות שמים, ואין סיגוף גדול להגוף יותר מלהיות תחת עול מלכות שמים להתנהג בכל עניניו רק עפ”י התורה, עכת”ד, ובאשר שזה תכלית הכל עומדים כנגד זה כל כחות חיצונים לבלבלו לערבו להממו ולהבהילו, והם סובבים את זו הנקודה מכל צד בכל טצדקי למנוע את האדם מלזכות לנקודה זו, וזהו דוגמת חומת יריחו, ובהקפות של סוכות ובהו”ר שבע פעמים מפילין את החומה, ובא הזמן היותר נכון לקבל עליו מלכות שמים שלימה כנ”ל, ובשמ”ע עושין הקפות עם ס”ת היינו בזה עושין חומה קדושה לבל יקרבו עוד כחות החיצונים, והיא התורה, כי התורה היא חומה בצורה בפני החיצונים מגינה ומצלא, וזהו הענין שבשמ”ע מקיפין בס”ת: