באור

משתפים בפנימיות התורה

בְּזֵעַ֤ת אַפֶּ֙יךָ֙ תֹּ֣אכַל לֶ֔חֶם עַ֤ד שֽׁוּבְךָ֙ אֶל־הָ֣אֲדָמָ֔ה כִּ֥י מִמֶּ֖נָּה לֻקָּ֑חְתָּ כִּֽי־עָפָ֣ר אַ֔תָּה וְאֶל־עָפָ֖ר תָּשֽׁוּב׃

בראשית ג יט

ביאור הפסוק מאת

honya@brancoweiss.org.il

כמות קריאות ביאור 84

נלקח מספר: אורות יהודה

עפר אתה ואל עפר תשוב

מה עניין לומר לאדם שבא מעפר? מדוע צריך להזכיר שמשם הוא בא? מילא, לומר לו שעל ידי חטאו ישוב לאדמה, אפשר להבין. אבל למה עפר אתה? יש סוגיה במסכת בבא קמא לגבי האם שינוי בדבר קונה או לא. אדם שגנב קורָה מחברו ועשה בה שינוי, האם בכך קנה את הקורה או לא. הקב”ה נתן לאדם נשמה. ברגע שהאדם עושה בה עבירה, אין זה נקרא שינוי אמיתי שקונה, כיוון שעבירה אינה מהות הנשמה, אלא חיצונית לה. לכן עפר אתה ואל עפר תשוב – העבירה היא כמו עפר לעומת הנשמה, דבר חיצוני, שאינו קשור במהותו לנשמה. לעומת זאת, אם נותן לה מזון מתאים – תורה ומצוות, אזי השינוי הזה קונה כי זה נחשב שינוי אמיתי.