באור

משתפים בפנימיות התורה

וְרַב אַסִּי אָמַר: אֶמְצָעִיּוֹת אֵין לָהֶן סֵדֶר.

ברכות לד ז

ביאור הפסוק מאת

חוני

כמות קריאות ביאור 56

נלקח מספר: אורות יהודה

אמצעיות אין להן סדר

צריך לבאר על פי מה שהסברנו במסכת מגילה לגבי מהות סדר הברכות האמצעיות, לדעת רב הונא אמצעיות חוזר לראש כי מה עוזר שאדם מתחיל תהליך של גאולה שלא מתוך לימוד ולא מתוך תהליך מסודר של תשובה. אבל רב אסי לומד שאין להם סדר, שהמציאות אינה מחוייבת ללמידה אלא יש מקומות ומצבים שאדם נפגש דוקא בברכה, או בקיבוץ כוחותיו, או ברצון לשוב בתשובה ללא דעת ומתוך זה יגיע גם לדעת. לדעת רשי יצטרך לחזור מהתחלה ללימוד אבל לדעת הרשבם וכך הלכה, יתחיל דוקא מהמקום שטעה.