באור

משתפים בפנימיות התורה

מַאי חֲנוּכָּה? דְּתָנוּ רַבָּנַן: בְּכ״ה בְּכִסְלֵיו יוֹמֵי דַחֲנוּכָּה תְּמָנְיָא אִינּוּן דְּלָא לְמִסְפַּד בְּהוֹן וּדְלָא לְהִתְעַנּוֹת בְּהוֹן. שֶׁכְּשֶׁנִּכְנְסוּ יְווֹנִים לַהֵיכָל טִמְּאוּ כׇּל הַשְּׁמָנִים שֶׁבַּהֵיכָל. וּכְשֶׁגָּבְרָה מַלְכוּת בֵּית חַשְׁמוֹנַאי וְנִצְּחוּם, בָּדְקוּ וְלֹא מָצְאוּ אֶלָּא פַּךְ אֶחָד שֶׁל שֶׁמֶן שֶׁהָיָה מוּנָּח בְּחוֹתָמוֹ שֶׁל כֹּהֵן גָּדוֹל, וְלֹא הָיָה בּוֹ אֶלָּא לְהַדְלִיק יוֹם אֶחָד. נַעֲשָׂה בּוֹ נֵס וְהִדְלִיקוּ מִמֶּנּוּ שְׁמוֹנָה יָמִים. לְשָׁנָה אַחֶרֶת קְבָעוּם וַעֲשָׂאוּם יָמִים טוֹבִים בְּהַלֵּל וְהוֹדָאָה.

שבת כב י

ביאור הפסוק מאת

חוני

כמות קריאות ביאור 42

נלקח מספר: שם משמואל

טמאו את השמנים

כשנכנסו יוונים בהיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכו’ ולא נשאר בו רק פך אחד של שמן שהי’ מונח בחותמו של כה”ג, הנה יין נפסל במגע נכרי ושמן אינו נפסל ופירש כ”ק אבי אדומו”ר זצללה”ה כי יין הוא באתגליא ומשנכנס יין יצא סוד ע”כ יש להם אחיזה בו, אבל שמן הוא דבר שבחשאי, ומאחר שהגוים הם באתגליא כבש”ס עירוכין סתם גוי מפעא פעי אין להם כח לפסול את השמן עכ”ד, והנה במד”ר פ’ מטות שלשה מתנות נבראו בעולם זכה באחת מהן נטל כל חמדת העולם חכמה, גבורה, עושר, והנה עושר הוא כל ענינו בהתגלות כי הוא חוץ לגוף האדם גבורה הוא יותר פנימי שאיננו ניכר כ”כ מבחוץ, ולפעמים ימצא מי שמבנה גופו איננו גדול מסתם בני אדם ועכ”ז יש בו כח גדול, חכמה היא פנימית לגמרי שהשכל יושב בחדרי חדרים, והנה בשלשה אלה הי’ אחיזה לשלשה מלכיות הראשונות, בבל מדתה הכח הגבורה פרס ומדי מדת העושר, בהראותו את עושר וגו’, יון מדת החכמה שהעמידו פלסופים וחכמי יון כידוע, ובאשר הי’ להם אחיזה בפנימית שהוא חכמה לכן יכלו לטמאות את כל השמנים שבהיכל שהוא פנימית, שכל שמן הוא בחשאי, ועוד שהוא בהיכל: אך הנה יש תעלומות חכמה שהוא פנימית שבפנימית שם לא הי’ להיוונים שום אחיזה, ויראה דעל תעלומות חכמה נאמר והחכמה מאין תמצא, וע”כ אי אפשר להשיגה רק מי שהוא אפס ואין בעצמו, וזה שאמרו ז”ל שאמר הקב”ה למשה לך אני מגלה טעם פרה ולאחרים חוקה שבאשר סודה גבוה מאד אי אפשר להשיגה רק משה רבינו ע”ה שהוא הי’ ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה, ובכלל זה הם כל תעלומות חכמה, שלעומת מדתו בבחי’ אין, בה במדה הוא זוכה לתעלומות חכמה, וע”כ תמצא שהלכה כב”ה מפני שהיו ענוים ביותר כבש”ס שבת, ע”כ כיוונו ביותר לתעלומות החכמה והלכה, וזהו פך השמן שהי’ מונח בחתמו של כה”ג כי אהרן הי’ נמי ענו ושפל בעיניו מאד כמאמר הכתוב ואהרן מה הוא וגו’ ואנחנו מה ונכלל אהרן עם משרע”ה בזה, וזה עצמו הי’ צריך לכהונה כמ”ש האר”י לכך נבחרת, לכך דייקא משום שאתה בוש, וכל בחי’ מדה זו שהי’ נמצא אז בישראל הי’ באמצעות הכהנים, ויורו משפטיך ליעקב, ולזה לא הי’ להיוונים שום אחיזה שהרי הם לגמרי היפוך מזה שמדתם עזות כידוע, ע”כ משם בא הנס: