באור

משתפים בפנימיות התורה

וַיִּוָּתֵ֥ר יַעֲקֹ֖ב לְבַדּ֑וֹ וַיֵּאָבֵ֥ק אִישׁ֙ עִמּ֔וֹ עַ֖ד עֲל֥וֹת הַשָּֽׁחַר׃

בראשית לב כה

ביאור הפסוק מאת

חוני

כמות קריאות ביאור 41

מהו המאבק ?

לשום רש”י במקום: “ויאבק איש” – מנחם פי’ ויתעפר איש מלשון אבק שהיו מעלים עפר ברגליהם ע”י נענועם ול”נ שהוא לשון ויתקשר ולשון ארמי הוא בתר דאביקו ביה ואבק ליה מיבק לשון עניבה שכן דרך שנים שמתעצמים להפיל איש את רעהו שחובקו ואובקו בזרועותיו ופירשו רז”ל שהוא שרו של עשו (ב”ר) כאמור, נראה שהמדרש מדבר על שני סוגי מאבק בין ישראל לאדום בהיסטוריה: האחד הוא מאבק על ‘העפר’, על העולם הזה, על ההנגה, והשני הוא מאבק רוחני, עשו מנסה להתחבר ליעקב ודרך זה להפיל אותו.